text.skipToContent text.skipToNavigation

Newomega KRILL med Superba boost ® - Omega-3 från det renaste havet på jorden

Vad är krill?
Krill är små kräftdjur som lever i stora stim i Antarktis. De kan bli upptill 6 cm i längd och väger ca 2 gram. Krill är en av världens största biomassor och det fångas årligen ca 200 000 ton. Newomega krillolja är 100 % spårbar, certifierat hållbar och helt naturlig.

Gott för hjärtat

Hjärtat är den viktigaste muskeln i vår kropp. Fettsyrorna EPA och DHA bidrar till att hjärtat fungerar normalt och den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av minst 250 mg EPA/DHA.

Bra för levern

Kolin i krilloljan bidrar till en normal leverfunktion och fettomsättning.

120 % bättre utnyttjande i kroppen av fettsyrorna EPA och DHA

Studier visar att ett ökat innehåll i blodet av EPA och DHA har en gynnsam verkan på människors hälsa. Det är viktigt att fettsyrorna lätt kan tas upp och utnyttjas av kroppen. Jämfört med fiskolja upptas EPA och DHA från krillolja 120 % bättre av kroppen. (Ramprash et al. Lipids Health Dis. 2013,12,178)

Naturligt ren olja

Krill lever i botten på näringskedjan, så de är i det närmaste helt fria från miljögifter och det är inte nödvändigt med flera omgångar med kemisk rening.

Senaste nytt om Krillolja och fysisk aktivitet

Om du är en vanlig motionär eller toppidrottsman så bör du känna till att den senaste forskningen på krillolja visar att den spelar en viktig roll både under och efter träning.
(Da Bolt et al2015. Plus One, Jager et al 2007. Journal of International Society of Sports Nutrition.)


Beställ en ask Newomega Krill omgående, så har du den med posten inom en veckas tid.

Hållbart fiske

Krillfiske i Antarktis regleras av en internationell kommission (Commission of the Conservation of Antarctic Marine Living Resources). CCAMLR tar hänsyn till hela ekosystemet vid fastställande av kvoter som kan fiskas. Kvoten fastställs till 1% av biomassan - men årligen fångas mindre än 0,5% . Aker Biomarine har ett långvarigt samarbete med WWF och är certifierat av MSC – Marine Stewardship Council.

- Studie: A Look Below the Surface - Antarctic Krill Sustainability. By Stephen Nicol, PhD
- SUSTAINABILITY, A HOLISTIC APPROACH – GOING BEYOND THE EXPECTED