text.skipToContent text.skipToNavigation

Köpvillkor

Allmänt

Följande försäljnings- och leveransvillkor gäller för abonnemangsavtal och all försäljning av varor från efi.se (samt våra produktspecifika undersidor) till konsumenter. Villkoren utgör tillsammans med beställningen den sammanställda avtalsgrunden för köpet (omnämns i fortsättningen som ”avtalen”).

EFI AB säljer endast varor till personer över 18 år. Om du inte uppnått myndig ålder, krävs målsmans underskrift för att beställa från oss. Samtliga produkter kan användas i Sverige.

Säljare enligt avtal är EFI AB, org. nr. 556269–1187, Box 1041, 651 15 Karlstad. Abonnent/köpare enligt avtal, är den person som angett sitt namn som abonnent/köpare på beställningen.
Avtalet gäller för konsumtionsvaror och regleras, bortsett från detta avtal, genom konsumentköplagen, distans- och hemförsäljningslagen, personuppgiftslagen (PUL) och e-handelslagen.

Abonnemang

Beställning av abonnemang på varor sker endast från efi.se och förutsätter att du ingår ett fortlöpande tillsvidare abonnemang.

Vid din första beställning får du som huvudregel ett gratis exemplar av produkten (och betalar endast för porto och expedition). Vissa produkter har ett introduktionspris och du får minst 50 % rabatt vid första beställningen. Frakt och expeditionskostnader kan variera mellan olika produkter men redovisas alltid vid din beställning.

Vid din första beställning blir du automatiskt abonnent. Om du inte önskar att fortsätta abonnera, lämnar du besked inom angiven avbeställningstid på 2–4 veckor, efter att du har fått din provförsändelse. Du kan lämna meddelande om detta om du loggar in på MIN SIDA efi.se/login med ditt kundnummer, använder formuläret på vår hemsida eller skickar e-post till post@efi.se. Du kan även ringa vår kundservice på 0771–334 334 eller skicka brev till EFI AB, Box 1041, 651 15 Karlstad.

Som abonnent får du löpande leveranser av den/de produkter som du har beställt. Produkterna levereras löpande med olika tidsintervaller, beroende på de/den produkter du har köpt. Aktuella leveransintervaller framgår vid din beställning. Om du under en period önskar att hoppa över en eller flera leveranser, kan du lämna besked på vår hemsida under fliken ”Kundservice” eller per telefon och brev.

Du kan avsluta ditt abonnemang när du vill och det finns inga krav på minsta köp på någon produkt. Uppsägning av abonnemanget gör du enkelt på MIN SIDA vår efi.se/login, använder formuläret på vår hemsida eller skickar e-post till post@efi.se. Du kan även ringa vår kundservice på 0771–334 334 eller skicka brev till EFI AB, Box 1041, 651 15 Karlstad.

Priser

Alla våra priser redovisas inklusive moms. Om momsen ändras, förbehåller vi oss rätten att justera våra priser med motsvarande belopp. Vi eftersträvar att hålla priset stabilt på alla våra produkter men förbehåller oss rätten att justera priser i samma takt som den normala prisökningen på marknaden, utan att lämna särskild information om det. Som abonnentkund har du 18 månaders prisgaranti (fast pris) från den dag du tecknar abonnemangsavtalet. Om priset på den produkt du abonnerar på ökar under garantiperioden kommer du att få rabatt på din faktura.Utöver produktens pris, tillkommer porto och expeditionsavgift för försändelsen, för närvarande mellan 29–49 kr. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och/skrivfel gällande angivna priser.

Upplysningar som anges på efi.se (samt produktspecifika undersidor)
Vi reserverar oss för eventuella skriv och/eller tryckfel på våra hemsidor som innebär att vi inte kan leverera enligt angiven information.

Vidare förbehåller vi oss rätten att makulera ditt abonnemang/köp om produkten är slutsåld. Om en vara är slutsåld kommer du att få information om det, eventuellt tillsammans med information om alternativ produkt som vi kan erbjuda istället. Du kommer att få möjlighet att acceptera vårt nya erbjudande med de ändringar vi anger gällande ditt köp/abonnemang eller makulera köpet/abonnemanget.

Vi förbehåller oss rätten att makulera beställningar utan föregående underrättelse om misstanke om missbruk föreligger.

Betalning

Som godkänd kreditkund hos EFI AB får dina varor tillsammans med ett inbetalningskort med en betalningsfrist på 14 – 30 dagar. Du får därmed en räntefri kredit. Utöver varans pris, tillkommer kostnad för porto och expedition, för närvarande mellan 29–49 kr.

Om fakturan inte betalas i tid, kan Efi AB ställa krav på förseningsränta, enligt räntelagen § 6 (1975:635). Påminnelseavgift tillkommer om inbetalningen inte görs i tid.

Påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning.

För närvarande, november 2019, debiteras våra kunder varken fakturaavgift, kortavgift eller övriga avgifter i samband med betalning. Men vi förbehåller oss rätten att införa detta utan förvarning för befintliga och framtida betalningsformer. Du kommer i sådant fall att informeras om detta innan ändringen sker och ges möjlighet att säga upp ditt abonnemang.

Personuppgifter

Dina personliga uppgifter (namn, adress, e-post, telefonnummer) lagras hos EFI AB,som är personuppgiftsansvarig, och kommer endast att användas för att administrera kundrelationer samt för eventuella marknadsföringsändamål. Uppgifterna lagras så länge det är nödvendigt för att uppfylla dessa endamål. Den som köper/prenumererar på produkter från EFI AB accepterar att ta emot sådan korrespondens. Det är frivilligt att köpa/abonnera på produkter och lämna ut personuppgifter. Du som kund har rätt till innsyn gällande de personuppgifter som lagras om dig av EFI AB. Du har rätt att få felaktiga eller missvisande upplysningar rättade och/eller raderade.

EFI AB kan komma att ge andra företag inom koncernen tillgång till dina personuppgifter. Det gäller även bolag i andra EU-länder inom koncernen. EFI AB kommer inte att låta andra få tillgång till dina personuppgifter.

Force Majeure

Om en oförutsedd, extraordinär händelse uppstår som omöjliggör det för Efi AB att fullgöra ett ingått avtal och som inom köprätten omnämns som ”force majeure”, upphör den drabbade partens förpliktelser så länge den extraordinära situationen pågår.

Som force majeure räknas till exempel lagändringar, arbetskonflikt, strejk, lockout eller andra omständigheter som parterna inte råder över, såsom krig, naturkatastrof, upplopp, brand, explosion eller angrepp av offentliga myndigheter. Detsamma gäller vid plötsliga förändringar gällande krav som avser märkning av produkter t.ex. varningstexter, säljförbud eller beslut från myndigheter som påverkar marknaden och produkter i negativ riktning eller en onormal nedgång i marknaden.

Ångerrätt – EFI garanti

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har du rätt som kund att ångra ditt ingångna abonnemangsavtal inom 14 dagar från det datum ditt första provpaket levererats. Efi AB erbjuder dock en längre returgaranti/ångerrätt som innebär att du har full returrätt på samtliga försändelser i 30 dagar, oavsett orsak. Ångerfristen börjar gälla den dag du tar emot varan. För att nyttja ångerrätten ska du kontakta oss och tydligt ange att du vill hävda din ångerrätt. Du kan använda denna standardmall för ångerrätt (länk till ångerrättsblankett pdf fil) men det är inte obligatoriskt. För att åberopa din ångerrätt behöver du bara åberopa den genom att höra av dig inom angiven frist och att varas returneras enligt nedanstående text.

Du måste returnera varan eller leverera den till oss utan onödigt dröjsmål och absolut senast inom 30 dagar efter mottagandet. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varan inom angiven tid. Du måste själv stå för den faktiska kostnaden för att returnera eller återlämna varan. Du är personligt ansvarig för eventuell värdeminskning av produkten om den hanterats på annat sätt än det som är nödvändigt för att fastslå dess art, egenskaper och funktion. Ångerrätten gäller inte om varan är använd eller om eventuell försegling är bruten. Om du returnerar som postpaket eller brev med hänvisning till din ångerrätt, måste du själv stå för returkostnaden.

Om varan är betald, återbetalar vi beloppet till dig via ditt konto. Fyll i garantikortet som bifogas i försändelsen och ange vad du returnerar. När vi har fått varan i retur och konstaterat att den inte är skadad, betalar vi tillbaka beloppen till dig inom 30 dagar.

Du kan returnera en vara utan att ange skäl men det är ett önskemål att du skriver lite om orsaken på garantikortet som du sedan returnerar tillsammans med garantikortet.

Om vi har skickat en felaktig eller defekt vara kan den returneras på vår bekostnad. Kontakta kundservice för att få information om hur du går tillväga.

Leveransvillkor

Dina försändelser får du i stort sett levererade direkt hem i din egen brevlåda utan postförskott. Om paketet mot förmodan är för stort för att levereras i brevlådan, kan du bli ombedd att hämta det på närmaste utlämningsställe. Vi eftersträvar att du ska få din försändelse inom 7 dagar efter att din beställning registrerats.

Reklamation

Om en vara är skadad eller på annat sätt felaktig, kan du antingen kräva en ny leverans, ett lägre pris eller häva köpet enligt konsumentköplagen (1990:932). Reklamationstiden är 3 år efter att du fått varan.
För att kunna reklamera måste vi få besked inom rimlig tid efter att du upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Om du önskar häva köpet eller få en ny vara, returnerar du den felaktiga varan tillsammans med garantikortet ifyllt med ditt namn, adress och telefonnummer. Vi återbetalar dina utlägg för frakt.

Vid en eventuell tvist kan du vänd dig till Allmänna reklamationsnämnden för att få hjälp. (Vår målsättning är att du slipper det!)

Cookies

De flesta webbplatser använder cookies för att ge besökaren en förbättrad upplevelse. En cookie är en textfil som den webbplats du besöker begär att få spara i din webbläsares minne.

Cookies på EFI: s webbplats

Vi använder publiceringsplattformen Hybris och använder cookies för att lagra språkinställningar, genomföra beställningar samt för att få statistik om användandet av EFI:s webbplats.
Här finner du de cookies vi använder

Hur du undviker eller samtycker till användande av cookies

De flesta webbläsare (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, etc.) är inställda på att tillåta cookies automatiskt men du kan välja att ändra inställningarna. Om du inte vill tillåta cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare. Se hjälptexten för din webbläsare för detaljerad beskrivning om hur du gör. Om du inte samtycker till användning av cookies på vår webbplats kommer funktionerna att begränsas och inte fungera fullt ut.

Lag och jurisdiktion

Svensk lag och svensk jurisdiktion ska tillämpas på dessa villkor såvida annat gäller enligt tvingande lagstiftning.

Dato för revisjon: 01.11.2019