Försäljnings- och leveransvillkor

Generellt

Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller för abonnemangsavtal och all försäljning från efi.se (samt våra produktspecifika undersidor) till konsumenter. Villkoren utgör tillsammans med beställningen hela avtalsgrunden för köpet (nedan kallat ” avtalet”).

EFI AB säljer endast varor till personer som är över myndig ålder, det vill säga 18 år. Om du inte uppnått myndig ålder krävs målsmans underskrift för att kunna beställa från oss. Samtliga produkter kan användas i Sverige.

Säljare enligt avtal är EFI AB, org. nr. 556269–1187, Sågverksgatan 15, Box 1041, 651 15 Karlstad. Abonnent/köpare enligt avtal, är den person som angett sitt namn som abonnent/köpare på beställningen.

Avtalet gäller för konsumtionsvaror och regleras, bortsett från detta avtal, genom konsumentköplagen, distans- och hemförsäljningslagen, personuppgiftslagen (PUL) och e-handelslagen.

Abonnemang

Beställning av abonnemang på varor sker endast från efi.se och förutsätter att du ingår ett fortlöpande tillsvidare abonnemang.

Vid förstagångsköp tar du emot ett startpaket där produkterna är kraftigt rabatterade, fraktfritt, eller ett startpaket med en gratis produkt, där du bara betalar frakten. Fraktkostnader kan variera mellan olika produkter men visas alltid vid din beställning.

Vid din första beställning blir du automatiskt abonnent. Om du inte vill fortsätta abonnera, lämnar du besked inom angiven avbeställningstid på 2–4 veckor, efter att du har fått din startpaket. Du kan lämna meddelande om detta om du loggar in på MIN SIDA med ditt kundnummer, eller skicka e-post till kundservice@mail.efi.se. Du kan även ringa kundservice på 0771–334 334 eller skicka brev till EFI AB, Box 1041, 651 15 Karlstad. När du kontaktar kundservice behöver du uppge kundnummer, namn och adress.

Som abonnent får du löpande leveranser av den/de produkter som du har beställt. Produkterna levereras löpande med intervaller beroende på de/den produkter du har köpt. Aktuella leveransintervaller framgår vid din beställning. Du kan själv enkelt hantera ditt abonnemang på MIN SIDA.(hoppa över leveranser,beställa extra förändra adress etc.

Du kan avsluta ditt abonnemang när du vill och det finns inga krav på minsta köp på någon produkt. Uppsägning av abonnemanget gör du enkelt på MIN SIDA, eller skickar e-post till kundservice@mail.efi.se. Du kan även ringa vår kundservice på 0771–334 334 eller skicka brev till EFI AB, Box 1041, 651 15 Karlstad. Om du inte använder MIN SIDA för att själv hantera ditt abonnemang, ber vi dig uppge kundnummer, namn och adress om du kontaktar kundtjänst.

Priser

Alla våra priser redovisas inklusive moms. Om momsen ändras, förbehåller vi oss rätten att justera våra priser med motsvarande belopp. Vi eftersträvar att hålla priset stabilt på alla våra produkter men förbehåller oss rätten att justera priser i samma takt som den normala prisökningen på marknaden, utan att lämna särskild information om det. Som abonnentkund har du 12 månaders prisgaranti (fast pris) från den dag du tecknar abonnemangsavtalet. Om priset på den produkt du abonnerar på ökar under garantiperioden kommer du att få rabatt på din faktura.

Utöver produktens pris, tillkommer frakt för försändelsen, för närvarande mellan 29–59 kr. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och/skrivfel gällande angivna priser.

Upplysningar som anges på efi.se (samt produktspecifika undersidor). Vi reserverar oss för eventuella skriv och/eller tryckfel på våra webbplatser som innebär att vi inte kan leverera enligt angiven information.

Vidare förbehåller vi oss rätten att makulera ditt abonnemang/köp om produkten är slutsåld. Om en vara är slutsåld kommer du att få information om det, eventuellt tillsammans med information om alternativ produkt som vi kan erbjuda i stället. Du kommer få möjlighet att acceptera vårt nya erbjudande med de ändringar vi anger gällande ditt köp/abonnemang eller makulera köpet/abonnemanget.

Vi förbehåller oss rätten att makulera beställningar utan föregående underrättelse om misstanke om missbruk föreligger.

Betalning

Som godkänd kreditkund hos EFI AB får du dina varor tillsammans med ett inbetalningskort med en betalningsfrist på 14–30 dagar. Du får därmed en räntefri kredit. Utöver varans pris, tillkommer kostnad för frakt, för närvarande mellan 29–59 kr.

Om fakturan inte betalas i tid, kan Efi AB ställa krav på förseningsränta, enligt räntelagen § 6 (1975:635). Påminnelseavgift tillkommer om inbetalningen inte görs i tid.

Påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning.

För närvarande, september 2022, debiteras våra kunder varken fakturaavgift, kortavgift eller övriga avgifter i samband med betalning. Men vi förbehåller oss rätten att införa detta utan förvarning för befintliga och framtida betalningsformer.

På några av våra produktspecifika undersidor kan du betala din beställning med kreditkort och du blir informerad om alla utgifter som tillkommer under köpprocessen som frakt och kortavgift. När din beställning tas emot via dessa webbplatser görs en reservation på ditt betalkort för att säkra så det finns tillräckliga medel till att täcka den totala summan och slutföra transaktionen. Om en reservation inte kan göras förbehåller vi oss rätten att avbryta beställningen. Information om detta kommer i sådana fall tillhandahållas.

Force Majeure

Om en oförutsedd, extraordinär händelse uppstår som omöjliggör det för Efi AB att fullgöra ett ingått avtal och som inom köprätten omnämns som ”force majeure”, upphör den drabbade partens förpliktelser så länge den extraordinära situationen pågår.

Som force majeure räknas till exempel lagändringar, arbetskonflikt, strejk, lockout eller andra omständigheter som parterna inte råder över, såsom krig, naturkatastrof, upplopp, brand, explosion eller angrepp av offentliga myndigheter. Detsamma gäller vid plötsliga förändringar gällande krav som avser märkning av produkter t.ex. varningstexter, säljförbud eller beslut från myndigheter som påverkar marknaden och produkter i negativ riktning eller en onormal nedgång i marknaden.

Ångerrätt – EFI garanti

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har du rätt som kund att ångra ditt ingångna abonnemangsavtal inom 14 dagar från det datum ditt startpaket levererats. Efi AB erbjuder dock en längre returgaranti/ångerrätt som innebär att du har full returrätt på samtliga försändelser i 30 dagar, oavsett orsak. Ångerfristen börjar gälla den dag du tar emot varan. För att nyttja ångerrätten ska du kontakta oss och tydligt ange att du vill hävda din ångerrätt. För att åberopa din ångerrätt behöver du bara åberopa den genom att höra av dig inom angiven frist och att varan returneras enligt nedanstående text.

Du måste returnera varan eller leverera den till oss utan onödigt dröjsmål och absolut senast inom 30 dagar efter mottagandet. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varan inom angiven tid. Du måste själv stå för den faktiska kostnaden för att returnera eller återlämna varan. Du är personligt ansvarig för eventuell värdeminskning av produkten om den hanterats på annat sätt än det som är nödvändigt för att fastslå dess art, egenskaper och funktion. Ångerrätten gäller inte om varan är använd eller om eventuell försegling är bruten. Om du returnerar som postpaket eller brev med hänvisning till din ångerrätt, måste du själv stå för returkostnaden.

Om varan är betald, återbetalar vi beloppet till dig via ditt konto. Fyll gärna i garantikortet som bifogas i försändelsen och ange vad du returnerar. När vi har fått varan i retur och konstaterat att den inte är skadad, betalar vi tillbaka beloppen till dig så fort som möjligt och senast inom 30 dagar.

Du kan returnera en produkt utan att ange orsaken, men vi vill gärna att du berättar lite mer om varför du skcickar tilbaka den.

Om vi har skickat dig fel vara eller en produkt som är sönder står vi for returkostnaden. Kontakta vår kundervice för att få en retursedel hemskcickad (den kan endast användas för just denna produkt).

Leveransvillkor

Dina försändelser får du i stort sett levererade direkt hem i din egen brevlåda utan postförskott. Om paketet mot förmodan är för stort för att levereras i brevlådan, kan du bli ombedd att hämta det på närmaste utlämningsställe. Vi eftersträvar att du ska få din försändelse inom 7 dagar efter att din beställning registrerats.

Reklamation

Om en vara är skadad eller på annat sätt felaktig, kan du antingen kräva en ny leverans, ett lägre pris eller häva köpet enligt konsumentköplagen (1990:932). Reklamationstiden är 3 år efter att du fått varan.

För att kunna reklamera måste vi få besked inom rimlig tid efter att du upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Om du önskar häva köpet eller få en ny vara, returnerar du den felaktiga varan tillsammans med garantikortet ifyllt med ditt namn, adress och telefonnummer. Vi återbetalar dina utlägg för frakt.

Kontaktuppgifter om du har en reklamation: EFI AB, Box 1041 Karlstad. Telefon: 0771-334 334. E-post: kundservice@mail.efi.se. Du kan även använda MIN SIDA. När du kontaktar kundservice behöver du uppge kundnummer, namn och adress.

Vid en eventuell tvist kan du vänd dig till Allmänna reklamationsnämnden för att få hjälp. (Vår målsättning är att du slipper det!)

Lag och jurisdiktion

Svensk lag och svensk jurisdiktion ska tillämpas på dessa villkor såvida annat gäller enligt tvingande lagstiftning.
Uppdaterat: 26.09.2022