Nu är det hög tid för ett tillskott av D-vitamin

Det danska veterinär- och livsmedelsverket informerar att många som inte tar ett tillskott av D-vitamin under höst- och vintermånaderna upplever en brist på vitaminet under våren. Därför rekommenderar de att du tar ett tillskott av D-vitamin under hela vinterhalvåret. Det här goda rådet gäller nog inte bara för Danmark, utan för alla som bor i Norden.

D-vitamin har fått mycket uppmärksamhet under den senaste tiden och det kommer hela tiden pressmeddelanden om det här viktiga vitaminet. Och mycket tyder på att D-vitamin är viktigt för hela vårt hälsotillstånd. Det hjälper bland annat mot vårtrötthet, det bidrar till att immunsystemet fungerar som det ska samt spelar en viktig roll för muskler och skelett.

Vi anser att det finns ett behov av ett högre intag av D-vitamin, än vad som framgår av myndigheternas kostråd, för vuxna i alla åldersgrupper. Därför har vi lanserat Efi D-vitamin med en rekommendation på 1–2 tabletter dagligen, under alla månader som innehåller bokstaven R. Det innebär ett intag av 40–80 µg (mikrogram) per dag. Studier visar att många vuxna och äldre som exponeras lite för solens strålar, kan ha låga nivåer av D-vitamin i blodet. Och en normal nivå gör att D-vitamin kan visa sina egenskaper med bland annat följande godkända hälsopåståenden:

  • D-vitamin bidrar till immunsystemets normala funktion
  • D-vitamin bidrar till att upprätthålla en normal muskelfunktion
  • D-vitamin bidrar till att upprätthålla ett normalt skelett
  • D-vitamin bidrar till normala kalciumnivåer i blodet

Källa: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser%202020/Nye-D-vitamin-anbefalinger-til-b%C3%B8rn-og-voksne.aspx